Blog

Jdeme s dobou, změny pro rok 2018

30.11.2017

Vážení zákazníci,

kvalita poskytovaných služeb a spokojenost zákazníků je pro nás prioritou. Naším cílem je neustále rozvíjet úroveň a kvalitu služeb, které poskytujeme.

Pro rok 2018 jsme si pro Vás připravili zjednodušení v podobě změny Všeobecných obchodních podmínek dodávky elektřiny a plynu. Aktuální podmínky jsme sjednotili pro obě komodity, a jsou tedy platné pro všechny naše zákazníky. Nové podmínky jsou jednodušší a přehlednější. Naleznete je na našich webových stránkách www.feelecoenergy.cz v Dokumentech ke stažení.

Druhou změnou, na kterou bychom rádi předem upozornili, jsou nové ceníky pro rok 2018. Dlouhotrvající nepříznivá situace na evropském trhu s energiemi nás vedla k jejich úpravě. Nově budou platit jednotné ceny plynu (komodity) bez ohledu na výši spotřeby. Všechny zmíněné ceníky jsou k dispozici na webových stránkách www.feelecoenergy.cz/elektrina/cenik-elektriny a www.feelecoenergy.cz/plyn/cenik-plynu.

Věříme, že zkvalitňování a rozvoj poskytovaných služeb bude pro Vás přínosem.

Poučení o právu zákazníka na odstoupení od smlouvy:

V případě, že zákazník s navrhovanými změnami nesouhlasí, je oprávněn od smlouvy odstoupit. Zvýší-li držitel licence na obchod s elektřinou, obchod s plynem, výrobu elektřiny nebo výrobu plynu cenu za dodávku elektřiny nebo plynu nebo změní-li jiné smluvní podmínky, je zákazník oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 3 měsíců od data zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek. To neplatí, pokud držitel licence oznámí zákazníkovi zvýšení ceny nebo změnu jiných smluvních podmínek nejpozději třicátý den přede dnem jejich účinnosti a současně zákazníka poučí o jeho právu na odstoupení od smlouvy. V takovém případě je zákazník oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy nejpozději desátý den přede dnem zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek. Právo na odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce zákazníkovi nevzniká v případě zvýšení regulované složky ceny, daní a poplatků, a dále v případě změny jiných smluvních podmínek v nezbytném rozsahu z důvodu zajištění souladu s obecně závazným právním předpisem.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Tým Feel ecoenergy

Fosfa a.s.

zákaznická linka +420 519 306 300

e-mail: feelecoenergy@fosfa.cz

web: www.feelecoenergy.cz