Často kladené otázky (FAQ)

Jak se můžu stát Vašim zákazníkem?
Je to jednoduché. Postup pro příslušný proces i s požadovanými dokumenty naleznete zde na našich stránkách.

Jak dlouho trvá změna dodavatele?
Při změně dodavatele záleží na stávající smlouvě. Pokud máte smlouvu na dobu neurčitou, změna dodavatele trvá standardně 3 měsíce. U smlouvy na dobu určitou záleží na době, na kterou byla sjednána a na délce výpovědní lhůty.

Kdo mi přijde odečíst stav elektroměru, když změním dodavatele?
Pokud přecházíte k jinému dodavateli, dodavatel ani distributor odečty na odběrném místě neprovádí. Stav měřidla ke změně dodavatele zašlete původnímu dodavateli do 5 pracovních dnů od ukončení smlouvy. V opačném případě provede distribuce odhad, který bude zohledněn v konečném vyúčtování.
Pokud budete hlásit stav měřidla naší společnosti, zašlete nám prosím e-mail, kde uvedete identifikaci odběrného místa pomocí EAN kódu (naleznete jej ve smlouvě nebo vyúčtování), stav elektroměru a datum, kdy byl pořízen. Při odečítání stavu se zapisuje pouze celé číslo, údaje za desetinnou čárkou se neuvádí.

Jaký je rozdíl mezi dodavatelem a distributorem?
Distributor je vlastník elektrické soustavy (ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, PRE Distribuce). Patří mu elektroměr, odpovídá za správu měřidel, provádí odečty, montáže, demontáže a další. Distributora nemůžete změnit.
Dodavatel je naopak ten, který Vám dodává elektřinu, vystavuje Vám vyúčtování (na základě podkladů od distribuce) a můžete si ho sami vybrat a změnit.

 
Jakým způsobem můžu nahlásit samoodečet ke konci kalendářního roku (31. 12.)?
Samoodečet nám prosím zašlete na náš e-mail, kde uvedete identifikaci odběrného místa pomocí EAN kódu (naleznete jej ve smlouvě nebo vyúčtování), stav elektroměru a datum, kdy byl pořízen. Při odečítání stavu se zapisuje pouze celé číslo, údaje za desetinnou čárkou se neuvádí (viz fotografie u předchozí otázky).
V e-mailu prosím uveďte, zda se jedná o kontrolní samoodečet, který bude zohledněn v následujícím vyúčtování nebo si na základě tohoto samoodečtu přejete vystavit mimořádné vyúčtování ke konci roku.
Samoodečet ke konci kalendářního roku distribuce přijímá pouze do 30. ledna. Abychom Vám mohli zaručit předání, zašlete nám prosím samoodečty nejpozději do 25. ledna.

ČEZ Distribuce – nově můžete zadávat samoodečty ON-LINE (v rámci pozastavení výkonu fyzických odečtů distributorem na OM skrz prevenci covid-19, využíjte prosím on-line zadávání samoodečtů i v rámci PERIODICKÝCH řádných odečtů)


Jak zjistím časy spínání vysokého a nízkého tarifu (HDO)?
HDO neboli hromadné dálkové ovládání je využíváno pro přepínání mezi vysokým (VT) a nízkým tarifem (NT). Režim spínání je řízen prostřednictvím příslušné distribuce na daném území. Časy spínání HDO pro Vaše odběrné místo naleznete na jejich webových stránkách.ČEZ distribuce, a.s.E.ON Distribuce, a.s.PREdistribuce, a.s.

Jak se dozvím o plánované odstávce elektřiny na mém odběrném místě?
Informace o plánovaných odstávkách elektřiny naleznete na stránkách příslušné distribuce. Svou distribucí zjistíte podle toho, v jaké oblasti se Vaše odběrné místo nachází (viz obrázek u předchozí otázky).
U distribuce ČEZ si můžete na jejich stránkách plánovanou odstávku vyhledat podle adresy Vašeho odběrného místa nebo si můžete u nich také sjednat bezplatné zasílání e-mailů o plánované odstávce a zasílání SMS zpráv s předpokládanou dobou odstranění zjištěné poruchy.
V případě distribuce E.ON se můžete na jejich stránkách zaregistrovat do portálu, kde získáte přístup k Vašim odběrným místům a informace o plánovaných odstávkách 15 dní dopředu. Zde naleznete návod, jak se zaregistrovat do portálu distribuce E.ON.
PRE distribuce uvádí na svých stránkách seznam všech plánovaných odstávek na svých stránkách.

Kdy mi bude vystaveno řádné roční vyúčtování?
Se změnou dodavatele se distributor nemění. Distributor bude i nadále zodpovědný za termíny včetně realizace odečtů spotřeby a správu měřidel. Z tohoto důvodu budete mít řádné roční vyúčtování vždy přibližně ve stejnou dobu jako u předchozího dodavatele. Pokud neznáte termín odečtu na Vašem odběrném místě, obraťte se přímo na příslušného distributora.
PREdistribuce, a.s. – zákaznická linka 840 550 055
E.ON Distribuce, a.s. – zákaznická linka 800 773 322
ČEZ Distribuce, a.s. – zákaznická linka 840 840 840

Vystavíte mi mimořádné vyúčtování v průběhu roku?
Mimořádné vyúčtování v průběhu roku neprovádíme.

Jak můžu změnit zálohy, způsob placení nebo číslo bankovního účtu?
Změny těchto údajů nám prosím zašlete na náš e-mail feelecoenergy@fosfa.cz. Vždy prosím uveďte číslo smlouvy, které se změna týká.
Pokud s námi nemůžete komunikovat e-mailem, kontaktujte nás na zákaznické lince 519 306 300 a domluvíme se na dalším postupu.

Jak postupovat při úmrtí zákazníka?
V případě úmrtí zákazníka postupujte prosím podle návodu pro změnu zákazníka. Pokud byste nechtěli smlouvu přepsat na nového zákazníka, prosíme o doložení žádosti o ukončení. Do poznámky prosím uveďte ukončení z důvodu úmrtí zákazníka a prosíme o přiložení kopie úmrtního listu.

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie

Máte další dotazy? Napište nám na náš e-mail feelecoenergy@fosfa.cz nebo zavolejte na zákaznickou linku 519 306 300.