Ceník plynu

Ceník zemního plynu FEE e-TARIF platný od 1. 1. 2017
Ceník zemního plynu FEE SMART platný od 1. 1. 2017 

Ceník plynu platný od 1. 1. 2017 - komplet

Ceník zemního plynu FEE e-TARIF platný od 1. 1. 2016
Ceník zemního plynu FEE SMART platný od 1. 1. 2016

Ceník plynu platný od 1. 1. 2016 - komplet

Ceník zemního plynu platný od 1. 11. 2014 
Ceník plynu platný od 1. 11. 2014 - komplet

Cena se vztahuje k ceně komodity zemního plynu. Pouze tuto složku ceny můžeme ovlivnit ve Váš prospěch. Ceny spojené s distribucí plynu a souvisejícími službami (systémové služby, služby OTE, ...) jsou státem regulované. Co do položek a jejich výše jsou určeny Cenovým rozhodnutím ERÚ, platným na příslušný rok a jsou zveřejněny na internetových stránkách Energetického regulačního úřadu www.eru.cz.

 

 

powered by FOSFA

Fosfa a.s., Feel ecoenergy, Hraniční 268/120, 691 41 Břeclav – Poštorná