Často kladené otázky (FAQ)

Jak se můžu stát Vašim zákazníkem?
Je to jednoduché. Postup pro příslušný proces i s požadovanými dokumenty naleznete zde na našich stránkách.

Jak dlouho trvá změna dodavatele?
Při změně dodavatele záleží na stávající smlouvě. Pokud máte smlouvu na dobu neurčitou, změna dodavatele trvá standardně 3 měsíce. U smlouvy na dobu určitou záleží na době, na kterou byla sjednána a na délce výpovědní lhůty.

Kdo mi přijde odečíst stav plynoměru, když změním dodavatele?
Pokud přecházíte k jinému dodavateli, dodavatel ani distributor odečty na odběrném místě neprovádí. Stav měřidla ke změně dodavatele zašlete původnímu dodavateli do 5 pracovních dnů od ukončení smlouvy. V opačném případě provede distribuce odhad, který bude zohledněn v konečném vyúčtování.
Pokud budete hlásit stav měřidla naší společnosti, zašlete nám prosím e-mail, kde uvedete identifikaci odběrného místa pomocí EIC kódu (naleznete jej ve smlouvě nebo vyúčtování), stav plynoměru a datum, kdy byl pořízen. Při odečítání stavu se zapisuje pouze celé číslo, údaje za desetinnou čárkou se neuvádí.

Jaký je rozdíl mezi dodavatelem a distributorem?
Distributor je vlastník plynové soustavy (GasNet distribuce, E.ON Distribuce, Pražská plynárenská distribuce). Patří mu plynoměr, odpovídá za správu měřidel, provádí odečty, montáže, demontáže a další. Distributora nemůžete změnit.
Dodavatel je naopak ten, který Vám dodává plyn, vystavuje vyúčtování (na základě podkladů od distribuce) a můžete si ho sami vybrat a změnit.

Jakým způsobem můžu nahlásit samoodečet ke konci kalendářního roku (31. 12.)?
Samoodečet nám prosím zašlete na náš e-mail, kde uvedete identifikaci odběrného místa pomocí EIC kódu (naleznete jej ve smlouvě nebo vyúčtování), stav plynoměru a datum, kdy byl pořízen. Při odečítání stavu se zapisuje pouze celé číslo, údaje za desetinnou čárkou se neuvádí (viz fotografie u předchozí otázky).
V e-mailu prosím uveďte, zda se jedná o kontrolní samoodečet, který bude zohledněn v následujícím vyúčtování nebo si na základě tohoto samoodečtu přejete vystavit mimořádné vyúčtování ke konci roku.
Samoodečet ke konci kalendářního roku distribuce přijímá pouze do 15. ledna. Abychom Vám mohli zaručit předání, zašlete nám prosím samoodečty nejpozději do 10. ledna.

GasNet – samoodečty můžete zadávat přes mobilní aplikaci – „Mobilní samoodečty“. Aplikace je k dispozici na webové adrese www.mobilnisamoodecty.cz nebo také bezplatně ke stažení na portále Google Play pod názvem „Samoodečet spotřeby zemního plynu“. (V rámci pozastavení výkonu fyzických odečtů distributorem na OM skrz prevenci covid-19, využíjte prosím aplikaci k zadávání samoodečtů i v rámci PERIODICKÝCH řádných odečtů)

Kdy mi bude vystaveno řádné roční vyúčtování?
Se změnou dodavatele se distributor nemění. Distributor bude i nadále zodpovědný za termíny včetně realizace odečtů spotřeby a správu měřidel. Z tohoto důvodu budete mít řádné roční vyúčtování vždy přibližně ve stejnou dobu jako u předchozího dodavatele. Pokud neznáte termín odečtu na Vašem odběrném místě, obraťte se přímo na příslušného distributora.

GasNet, s.r.o. – zákaznická linka 800 113 355
E.ON Distribuce, a.s. – zákaznická linka 800 773 322
Pražská plynárenská distribuce, a.s. – zákaznická linka 267 171 111

Jak se dozvím o plánované odstávce plynu na mém odběrném místě?
Informace o plánovaných odstávkách plynu naleznete na stránkách příslušné distribuce. Svou distribuci zjistíte podle toho, v jaké oblasti se Vaše odběrné místo nachází (viz obrázek u předchozí otázky).
U distribuce GasNet zjistíte plánované odstávky přímo na jejich webových stránkách , kde stačí zadat kraj, obec a měsíc nebo datum, pro který Vás odstávka zajímá a následně se Vám zobrazí seznam všech plánovaných, případně i neplánovaných odstávek.
Pražská plynárenská distribuce uvádí na svých webových stránkách seznam plánovaných odstávek na celý kalendářní rok.
E.ON distribuce provádí odstávky v případě havárií nebo oprav plynovodu. V těchto případech informují zákazníky osobně, případně jim zanechají informaci ve schránce.

Vystavíte mi mimořádné vyúčtování v průběhu roku?
Mimořádné vyúčtování v průběhu roku neprovádíme.

Jak můžu změnit zálohy, způsob placení nebo číslo bankovního účtu?
Změny těchto údajů nám prosím zašlete na náš e-mail feelecoenergy@fosfa.cz. Vždy prosím uveďte číslo smlouvy, které se změna týká.
Pokud s námi nemůžete komunikovat e-mailem, kontaktujte nás na zákaznické lince 519 306 300 a domluvíme se na dalším postupu.

Jak postupovat při úmrtí zákazníka?
V případě úmrtí zákazníka postupujte prosím podle návodu pro změnu zákazníka. Pokud byste nechtěli smlouvu přepsat na nového zákazníka, prosíme o doložení žádosti o ukončení. Do poznámky prosím uveďte ukončení z důvodu úmrtí zákazníka a prosíme o přiložení kopie úmrtního listu.

Proč plynoměr měří v m3, ale faktura je v MWh?
Plynoměr měří spotřebu v jednotkách objemu (m3), ale vyúčtování je od 1. 4. 2001 dle platné legislativy účtováno v jednotkách energie (MWh). Důvodem je objektivnější způsob vyhodnocování spotřeby zemního plynu, který je z hlediska zákazníka „spravedlivější“, protože eliminuje možné kolísání kvality zemního plynu v průběhu odečtového období a zákazník tak hradí jen skutečně odebranou energii.
Zemní plyn je totiž dodáván z různých zdrojů, které mají různorodé chemické složení, a proto neobsahuje konstantní množství energie. Pro základní výpočet se používá vztah 1 m3 = 10,55 kWh = 0,01055 MWh.

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie

Máte další dotazy? Napište nám na náš e-mail feelecoenergy@fosfa.cz nebo zavolejte na zákaznickou linku 519 306 300.