Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vás informovat, že na základě prodeje části závodu pod značkou Feel Ecoenergy společnosti Gas International s.r.o. se společnost Gas International s.r.o. (IČO 29028299) stává od 1.6.2021 Vaším novým dodavatelem energií.

Společnost Fosfa a.s. (IČO 00152901), Váš původní dodavatel energií si dovoluje poděkovat za Vaši přízeň a spolupráci a přeje Vám hodně zdraví a spokojenosti.

Obchodní společnost Gas International s.r.o. patří do obchodní skupiny LAMA ENERGY GROUP (www.lamagroup.cz), která disponuje vlastní těžbou plynu na jižní Moravě, dodává teplo z tepláren Hodonín a Otrokovice a která si zakládá na korektním a férovém jednání se zákazníky, kteří celkem představují více než 70 000 odběrných míst v dodávkách elektřiny a plynu.

Vaše stávající smlouva přechází na nového dodavatele Gas International s.r.o. podle § 2175 zákona 89/2012 Sbírky kde z právního pohledu nedochází ke změně dodavatele a Gas International s.r.o. přejímá závazky, pohledávky, práva a povinnosti společnosti Fosfa a.s. ve vztahu k Vám.

Rovněž nedojde k mimořádným odečtům a současný předpis záloh zůstává beze změn. Řádné odečty proběhnou ve stejných termínech jako v minulých letech stejně jako řádná vyúčtování.

Přestože budete mít nového dodavatele energií, tak nemusíte podnikat žádné kroky, jelikož Vaše stávající smlouvy zůstávají v platnosti, a bez jakékoliv změny zůstávají sjednané ceny, číslo bankovního účtu a variabilní symbol pro platby, jakož i sjednaná doba trvání smlouvy.

Případné dotazy jsme připraveni Vám zodpovědět

·        Do 2.6.2021 na zákaznické lince Feel Ecoenergy 519 306 300 v pracovní dny od 8.00 – 16.00 hodiny nebo nás můžete se svým dotazem kontaktovat na e-mailové adrese feelecoenergy@fosfa.cz.

·        Od 3.6.2021 na zákaznické lince Gas International s.r.o.  533 427 300 v pracovní dny od 8.00 – 18.00 hodiny, nebo nás můžete se svým dotazem kontaktovat na e-mailové adrese info@gasint.cz.

Věříme, že toto oznámení přijmete s pochopením a my uděláme vše pro to, abyste byli nadále spokojeni s našimi službami.

 

S pozdravem,

 

Tým Feel Ecoenergy