Blog

Aktualizace VOP v rámci GDPR

30.5.2018

Vážení zákazníci, 
  
rádi bychom Vás informovali, že účinnost nového nařízení EU k ochraně osobních údajů – tzv. GDPR – se týká i naší společnosti. 
  
S účinností nařízení přestává být platná stávající část Všeobecných obchodních podmínek – čl. 10.3 písm. d), která stanoví, že smíme zpracovávat Vaše osobní údaje pro marketingové účely. 
  
Dosud jsme Vám žádná marketingová sdělení nezasílali, takže se pro Vás v této chvíli nic nemění. Pokud byste měli v budoucnu zájem, abychom Vám zasílali nabídky týkající se Vámi odebírané komodity (elektřina, plyn), můžete nám marketingový souhlas, který je ze Všeobecných obchodních podmínek vymazán, udělit samostatně. Udělení tohoto souhlasu nemá vliv na Vaši smlouvu, kterou s námi máte uzavřenou, a jeho případné neudělení neovlivní dosud poskytované služby.
Pro udělení souhlasu zašlete na naši e-mailovou adresu vyplněný a podepsaný formulář Marketingový souhlas.
  
Souhlas nám můžete udělit později, stejně tak, jako jej můžete později odvolat – více je upraveno v Informacích o zpracování osobních údajů.
  
Pro větší srozumitelnost jsme ve Všeobecných obchodních podmínkách upřesnili, jak dlouho Vaše údaje zpracováváme a že existují případy, kdy máme povinnost uchovávat Vaše údaje ze zákona. Proto je uchováváme déle. 
  
Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti k 1. 7. 2018.
  
Ujišťujeme Vás, že výše uvedené ustanovení, tj. čl. 10.3 písm. d) považujeme za neplatné, a proto Vám již na základě stávajících Všeobecných obchodních podmínek nebudeme zasílat žádná obchodní sdělení, dokud nám k tomu neudělíte samostatný (tzv. marketingový) souhlas.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

S pozdravem a přáním hezkého dne,

Tým Feel ecoenergy
Fosfa a.s.
zákaznická linka +420 519 306 300
e-mail: feelecoenergy@fosfa.cz
web: www.feelecoenergy.cz