Ceník elektřiny

Ceny elektřiny pro rok 2017 zůstavají stejné jako v roce 2016.

Kompletní ceníky elektřiny platné od 1. 1. 2017
Ceník elektřiny FEE e-TARIF platný od 1. 1. 2016
Do ceníku elektřiny FEE e-TARIF platného od 1. 1. 2016 je od 1.4.2017 doplněna sazba distribuce C 46d.
Ceník elektriny FEE e-TARIF platný od 1. 1. 2016 - komplet

Ceník elektřiny FEE SMART platný od 1. 1. 2016
Do ceníku elektřiny FEE SMART platného od 1. 1. 2016 je od 1.4.2017 doplněna sazba distribuce C 46d.
Ceník elektriny FEE SMART platný od 1. 1. 2016 - komplet

Ceník elektřiny D57d e-TARIF SMART platný od 1. 4. 2016

Ceník elektřiny FEE platný od 1. 1. 2015

 

Cena se vztahuje k ceně silové elektřiny. Pouze tuto složku ceny můžeme ovlivnit ve Váš prospěch. Ceny spojené s distribucí elektřiny a souvisejícími službami (systémové služby, služby OTE, náklady spojené s podporou obnovitelných zdrojů elektřiny...) jsou státem regulované. Co do položek a jejich výše jsou určeny Cenovým rozhodnutím ERÚ, platným na příslušný rok a jsou zveřejněny na internetových stránkách Energetického regulačního úřadu www.eru.cz.

powered by FOSFA

Fosfa a.s., Feel ecoenergy, Hraniční 268/120, 691 41 Břeclav – Poštorná