Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie

Máte možnost se seznámit s Kontrolním seznamem evropského spotřebitele energie zveřejněným v souladu s § 30 odst. 2 písm. l) zákona č.458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v aktuálním znění:  http://www.eru.cz/-/kontrolni-seznam-evropskeho-spotrebitele-energie
V tomto seznamu najdete informace, návody a rady ze světa energií. 
Seznam naleznete i zde:  Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie