Skladba ceny elektřiny

Za co platíme v celkové ceně elektřiny?

V regulované složce ceny platíme státu za:

  • distribuci elektřiny (například náklady spojené s údržbou, obnovou a rozvojem elektrizační soustavy či provádění odečtů);
  • jistič (přičemž obecně platí, že čím více elektrospotřebičů v domě máte, tím roste hodnota jističe a tedy i poplatek);
  • systémové služby (pro provozovatele přenosové soustavy – společnost ČEPS, aby předcházela rizikům v případě výpadků či nárůstu spotřeby v elektrizační soustavě);
  • podporu výkupu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie;
  • činnost Operátora trhu (jeho hlavní činností je zajišťování bilance nabídek a poptávek na dodávky elektřiny);
  • a daň z elektřiny (tzv. ekologická daň, pokrývá náklady spojené s údržbou životního prostředí).

V neregulované části hradíme dodavateli elektřiny:

  • platby za tzv. silovou elektřinu (skutečně dodaná a spotřebovaná elektřina ve Vašem odběrném místě);
  • pevnou cenu za měsíc (poplatek za činnost dodavatele, například za tvorbu vyúčtování, evidenci a podobně).

Celková cena elektřiny je pak ještě zdaněna 21% DPH.