Skladba ceny plynu

V regulované složce ceny se hradí za:

  • distribuci plynu (například náklady spojené s údržbou, obnovou a rozvojem plynofikace či provádění odečtů);
  • činnost operátora trhu OTE a.s. (jeho hlavní činností je zajišťování bilance nabídek a poptávek na dodávky plynu);
  • daň z plynu (kategorie zákazníků Domácnost je od placení daně ze zemního plynu osvobozena).

V neregulované složce ceny se hradí za:

  • platby za odebraný plyn (skutečně dodaný a spotřebovaný plyn ve Vašem odběrném místě);
  • měsíční poplatek za odběrné místo (poplatek za činnost dodavatele, například za tvorbu vyúčtování, evidenci a podobně).

Celková cena plynu je poté ještě zdaněna 21 % DPH.