Blog

Změna Všeobecných obchodních podmínek

5.5.2014

Vážení zákazníci upozorňujeme vás, že ke dni 1.7.2014 vstupuje v platnost změna Všeobecných obchodních podmínek dodávky elektřiny(VOPD). V souladu s novým Občanským zákoníkem, jsme upravili znění vybraných částí VOPD, tak aby vyhovovaly nové právní úpravě. Pro větší přehlednost, jsou změny zvýrazněny žlutou barvou.Změny VOPDPoučení o právu zákazníka:V případě, že zákazník se změnou VOPD nesouhlasí, je zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit, a to nejpozději do dne nabytí účinnosti změny VOPD. Dodávka elektřiny (sdružené  služby dodávky elektřiny) se ode dne účinnosti změny VOPD uskutečňuje v souladu s provedenou změnou VOPD, nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě. FEE VOPD ke stažení.