Blog

Nové ceníky na plyn a VOPD – 2020

19.11.2019

Vážení zákazníci,

těší nás, že Vám můžeme nabídnout dodávky plynu od 01. 01. 2020 za nižší ceny než doposud u produktů e-TARIF a SMART. Jelikož si vážíme věrnosti našich stávajících zákazníků, nastavujeme jim ještě výhodnější cenu.

V případě zájmu o garanci neměnné ceny využijte naše nové produkty PODZIM19 nebo FIX21. Produkty jsou výjimečné díky vázanosti pouze na stanovené období. Na konci platnosti produktu Vás převedeme na produkt e-Tarif se zvýhodněním pro stávající zákazníky, který si můžete kdykoli změnit. V případě zájmu nových produktů kontaktujte nás na e-mail feelecoenergy@fosfa.cz nebo +420 519 306 300.

Bližší informace ke sníženým ceníkům naleznete přímo u produktů e-TARIF a SMART v sekci Ceník plynu.

V neposlední řadě Vás upozorňujeme na změny Všeobecných obchodních podmínek dodávky komodity (dále jen VOPD), jejichž aktualizaci naleznete v sekci dokumenty ke stažení – VOPD. Účinnost nových všeobecných podmínek je od 22. 10. 2019.

Stávající zákazníci obdrží aktuální ceny dle zvolného způsobu komunikace a informaci o datu platnosti nových VOPD pro ně.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

S pozdravem a přáním krásných svátků vánočních Vám přeje,

Tým Feel ecoenergy

Fosfa a.s.

zákaznická linka +420 519 306 300

e-mail: feelecoenergy@fosfa.cz

web: www.feelecoenergy.cz

Pokud jako stávající zákazník s navýšením cen nebo změnou VOPD nesouhlasíte, můžete využít svého práva na odstoupení od smlouvy dle § 11a odst. 5 energetického zákona. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno naší společnosti písemně na e‑mailovou adresu nebo poštou nejpozději do 20. 12. 2019 prostřednictvím formuláře na ukončení smlouvy, který naleznete na našich webových stránkách v sekci dokumenty ke stažení.

Poučení o právu zákazníka na odstoupení od smlouvy dle zák. 458/2000 Sb. § 11a odst. 5: V případě, že zákazník s navrhovanými změnami nesouhlasí, je oprávněn od smlouvy odstoupit. Zvýší-li držitel licence na obchod s elektřinou, obchod s plynem, výrobu elektřiny nebo výrobu plynu cenu za dodávku elektřiny nebo plynu nebo změní-li jiné smluvní podmínky, je zákazník oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 3 měsíců od data zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek. To neplatí, pokud držitel licence oznámí zákazníkovi zvýšení ceny nebo změnu jiných smluvních podmínek nejpozději třicátý den přede dnem jejich účinnosti a současně zákazníka poučí o jeho právu na odstoupení od smlouvy. V takovém případě je zákazník oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy nejpozději desátý den přede dnem zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek. Právo na odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce zákazníkovi nevzniká v případě zvýšení regulované složky ceny, daní a poplatků, a dále v případě změny jiných smluvních podmínek v nezbytném rozsahu z důvodu zajištění souladu s obecně závazným právním předpisem.