Blog

Nové ceníky a VOPD pro rok 2019

6.2.2019

Vážení zákazníci,

i letos jsme pro Vás připravili několik aktualizací.  Přetrvávající nepříznivá situace na evropském trhu s energiemi nás stejně jako ostatní dodavatele vedla ke zvýšení cen elektřiny a plynu.

V rámci celkového zvýhodnění ceníků jsme zrušili u plynu variantu EXCLUSIVE pro zákazníky s více odběrnými místy.

Dále jsme pro Vás připravili nové produkty s možností fixace ceny pro následující období. Fixace je možná ve dvou variantách FIX19 a FIX20. V případě zájmu o fixaci zašlete prosím na e-mail feelecoenergy@fosfa.cz žádost o nastavení s identifikací odběrného místa.

Všechny zmiňované ceníky naleznete zde na našich stránkách, jak pro elektřinu, tak i pro plyn.

V neposlední řadě Vás upozorňujeme na změny Všeobecných obchodních podmínek dodávky komodity, jejichž aktualizaci naleznete v sekci dokumenty ke stažení.

Uvedené změny budou účinné od 1. 1. 2019.

Stávající zákazníci obdrží pro ně aktuální ceny dle zvolného způsobu komunikace a v případě potřeby si jej mohou vyžádat u obsluhy.

Pokud jako stávající zákazník s navýšením cen nebo změnou VOPD nesouhlasíte, můžete využít svého práva na odstoupení od smlouvy dle § 11a odst. 5 energetického zákona. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno naší společnosti písemně na e‑mailovou adresu nebo poštou nejpozději do 22. 12. 2018 prostřednictvím formuláře na ukončení smlouvy, který naleznete na našich webových stránkách v sekci dokumenty ke stažení.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

S pozdravem a přáním hezkého dne,

Tým Feel ecoenergy

Fosfa a.s.

zákaznická linka +420 519 306 300

e-mail: feelecoenergy@fosfa.cz

web: www.feelecoenergy.cz

Poučení o právu zákazníka na odstoupení od smlouvy dle zák. 458/2000 Sb. § 11a odst. 5:

V případě, že zákazník s navrhovanými změnami nesouhlasí, je oprávněn od smlouvy odstoupit. Zvýší-li držitel licence na obchod s elektřinou, obchod s plynem, výrobu elektřiny nebo výrobu plynu cenu za dodávku elektřiny nebo plynu nebo změní-li jiné smluvní podmínky, je zákazník oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 3 měsíců od data zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek. To neplatí, pokud držitel licence oznámí zákazníkovi zvýšení ceny nebo změnu jiných smluvních podmínek nejpozději třicátý den přede dnem jejich účinnosti a současně zákazníka poučí o jeho právu na odstoupení od smlouvy. V takovém případě je zákazník oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy nejpozději desátý den přede dnem zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek. Právo na odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce zákazníkovi nevzniká v případě zvýšení regulované složky ceny, daní a poplatků, a dále v případě změny jiných smluvních podmínek v nezbytném rozsahu z důvodu zajištění souladu s obecně závazným právním předpisem.