Blog

Feel ecoenergy je signatářem Deklarace dodavatelů elektřiny a plynu na ochranu spotřebitelů

3.9.2020

Feel ecoenergy (Fosfa a.s.) se stala signatářem Deklarace dodavatelů elektřiny a plynu na ochranu spotřebitelů proti nekalým obchodním praktikám na trhu. Fosfa a.s. tak v rámci Deklarace potvrzuje to, co svým zákazníkům garantuje již dlouhodobě, a to férové jednání, transparentní a jasné smluvní podmínky a především kvalitní službu zákazníkovi.

Služba zákazníkovi a férové jednání u nás není jen planým reklamním sloganem. Každý den, při každém požadavku našich zákazníků toto naplňujeme. I proto jsme se rozhodli připojit se k Deklaraci dodavatelů elektřiny a plynu na ochranu spotřebitele, která byla publikována pod záštitou Svazu obchodu a cestovního ruchu. Nejen že všechny podmínky této deklarace dlouhodobě splňujeme, ale zároveň bojujeme proti nekalým praktikám některých obchodníků s energiemi, kteří trh s energiemi pokřivují a poškozují zákazníka. Nepoškozují navíc jen zákazníka, ale i celý trh s energiemi, jelikož tyto nekalé praktiky vytvářejí nedůvěru v dodavatele na trhu.
Tato deklarace bojuje primárně proti nekalým obchodním praktikám tzv. podomních prodejců, kteří nabízejí neeticky dlouhou dobu platnosti smlouvy, nekonečně platné plné moci zákazníků nebo vymáhání smluvních pokut v případě, že zákazník od zprostředkovatelské smlouvy odstoupí do termínu 15 dnů po plánovaném zahájení dodávky a dalšímu poškozování zákazníků neetickým jednáním.
Jako signatáři této deklarace se snažíme zajistit zákazníkům plně bezpečné obchodní prostředí, ve kterém je zákazník seznámen s podmínkami ve smlouvě transparentním způsobem a nečekají na něj žádné skryté nebo nevýhodné smluvní podmínky, ze kterých by se bez případné finanční nebo jiné újmy nemohl vyvázat.
Férové jednání, transparentní a jasné smluvní podmínky bez automatického prodloužení na dobu určitou … to jsou benefity, které našim zákazníkům garantujeme.
„Naše společnost vítá uvedení tohoto dokumentu do života. Věříme, že se v budoucnu stane součástí Energetického zákona a nebude jen signatářským systémem, který není pro všechny obchodníky závazný. Pevně doufáme, že se tímto Energetický regulační úřad (ERÚ) bude zabývat a dotáhne tuto část v rámci novely Energetického zákona do zdárného konce. Naše smlouvy, produkty a služby tuto Deklaraci dlouhodobě splňují a navíc se snažíme na tyto skutečnosti naše zákazníky upozorňovat a v rámci našich služeb jim takto poskytovat poradenství.“ říká Ing. Pavel Dokulil, Ředitel energetiky Fosfa a.s.