Blog

Aktuální opatření distributorů

2.4.2020

Distribuční společnosti přistoupili k opatřením snižující možnou nákazu COVID-19. Z toho důvodu Vás informuje o důležitých opatření jednotlivých distribučních společností. Aktualizaci informací provádí také přímo distribuční společnosti na svých webových stránkách.

ELEKTŘINA

ČEZ Distribuce a.s.

PERIODICKÁ FAKTURACE

Z důvodu snížení počtu vystavených periodických faktur na základě odhadu, připravil ČEZ Distribuce další možnost, jakým způsobem získat od zákazníků potřebný samoodečet pro periodickou fakturaci v období pozastavení provádění fyzických odečtů v odběrných místech. Po ukončení tohoto opatření se vrátí k běžné praxi fyzického provádění odečtů v odběrných místech.

Na jejich webových stránkách naleznete novou službu: ON-LINE zadání samoodečtu elektroměru. Pro všechny zákazníky, kteří mají odběrná místa s typem měření „C“. Periodický odečet si můžete zadat sami, kdy po výběru důvodu odečtu Periodický/ fakturační odečet se Vám zobrazí aktuálně všechna odběrná místa, kterých se periodický odečet týká. Stejný důvod odečtu Periodický/ fakturační odečet je také ve výběru pro zadání v Distribučním portálu (DIP ČEZ Distribuce), pokud máte tuto službu zaregistrovanou.

ZMĚNA DISTRIBUČNÍ SAZBY MIMO PRAVIDLA DANÁ LEGISLATIVOU

ČEZ Distribuce přijal dočasné opatření k možnosti změny distribuční sazby MOP (maloodběr podnikatel) mimo pravidla daná legislativou = možnost pro všechny zákazníky kategorie MOP provést změnu distribuční sazby více než jedenkrát ročně. Žádost o změnu distribuční sazby lze zaslat k jakémukoliv dni v měsíci do budoucna, zpětně o změnu distribuční sazby nelze žádat.

Pokud však budete provádět změnu sazby v rámci nouzového opatření u sazby C45d na nižší a po obnovení podnikatelské činnosti budete požadovat zpět sazbu C45d, kterou jste měli původně na odběrné místě, nebude sazba C45d již přiznána. K přiznání této sazby bude ČEZ Distribuce přistupovat dle pravidel Cenového rozhodnutí v platném znění (CR). V tomto případě Vám bude po splnění podmínek CR, přiznána pouze sazba C46d. Bude tak potřeba doložit Žádost o připojení (výpočet tepelných ztrát), revizní zprávu a musíte mít samostatné měření pro topení, tzv dvojí měření.

E.ON Distribuce

Až do odvolání je částečně omezeno fyzické provádění odečtů. Jejich odečítači zůstávají v činnosti v místech s minimálním rizikem ohrožení zdraví osob. Pokud však nemohou z důvodu bezpečnosti konkrétní odečet provést, zanechají Vám výzvu k samoodečtu.

PLYN

GasNet

Distributor pozastavil provádění fyzických odečtů zákazníků maloodběr domácnost. Samoodečty můžete standardně odesílat nám obchodníkovi nebo využit aplikaci společnosti GasNet – „Mobilní samoodečty“. Aplikace je k dispozici na webové adrese www.mobilnisamoodecty.cz nebo také bezplatně ke stažení na portále Google Play pod názvem „Samoodečet spotřeby zemního plynu“.