Změna dodavatele se změnou zákazníka

1) Dokumenty

Pokud se v odběrném místě mění dodavatel a zároveň i zákazník, prosíme Vás o doložení následujících dokumentů:

 • podepsané Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s naší společností a podepsané Plné moci
 • kopie dokladu o vztahu k nemovitosti (např. výpis z katastru nemovitostí, kupní smlouva, nájemní smlouva, darovací smlouva, doklad o dědictví)
 • kopie předávacího protokolu se stavy měřidel k datu předání nemovitosti (pokud byl sepsán)
 • jiné: úmrtní list, čestné prohlášení se souhlasem majitele nemovitosti
 • kopie posledního vyúčtování pro kontrolu technických údajů na odběrném místě (pokud máte k dispozici)
 • formuláře pro ukončení smlouvy se stávajícím dodavatelem (pokud je smlouva ukončena, sdělte nám prosím pouze k jakému datu a formulář již dokládat nemusíte)
 • formuláře pro sjednání Smlouvy o připojení k distribuční soustavě s distribucí

Formuláře pro ukončení smlouvy se stávajícím dodavatelem:

 • dodavatel E.ON vyžaduje formulář „Žádost o ukončení smlouvy“, který vyplní a podepíše stávající odběratel
 • dodavatel Innogy (RWE) vyžaduje formulář „Čestné prohlášení“, který vyplní a podepíše nový odběratel; dále požaduje formulář „Plná moc“
 • dodavatel PRE(Pražská energetika) vyžaduje formulář „Žádost o ukončení smlouvy,“ který vyplní a podepíše stávající odběratel
 • dodavatel Pražská plynárenská vyžaduje formulář „Převod odběru elektrické energie“, který vyplní a podepíše stávající odběratel
 • pokud se jedná o jiného dodavatele, který má k dispozici formulář pro ukončení smlouvy, doložte nám jej prosím vyplněný a podepsaný stávajícím odběratelem. Případně může stávající odběratel vyplnit a podepsat naši Plnou moc

Formuláře pro sjednání Smlouvy o připojení k distribuční soustavě s distribucí:

 • distribuce ČEZ vyžaduje formulář „Plná moc (pro dodavatele)
 • ostatní distribuce nevyžadují žádné specifické formuláře

2) Smlouva a registrace

Jak získáte naši Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny?

Nejprve si u nás vyberte jeden z nabízených produktů. Jejich podmínky naleznete vždy v ceníku konkrétního produktu.

Pro přiznání všech produktů kromě produktu SMART je nutná registrace na našich webových stránkách přes portál MOJE FEEL ECOENERGY. Při registraci uvedete údaje o sobě, o platbách a technické údaje o odběrném místě. Doporučujeme Vám mít při sobě poslední vyúčtování nebo stávající smlouvu, kde technické údaje dohledáte. Na základě těchto údajů se Vám do e-mailu vygeneruje Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny s naší společností a Plná moc. Oba dokumenty si vytisknete a podepíšete.

Pro produkt SMART si na našich stránkách v dokumentech ke stažení stáhněte formulář „Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny a formulář „Plná moc“.“ Vyplněné formuláře prosím vytiskněte, podepište a po jejich doložení provedeme registraci za Vás.

3) Zaslání dokumentů

Veškeré dokumenty zašlete prosím čitelně naskenované v pdf souboru na náš e-mail

feelecoenergy@fosfa.cz

nebo poštou na naši adresu:

Fosfa a.s.

Feel ecoenergy

Hraniční 268/120

Břeclav – Poštorná

691 41

4) Změna dodavatele se změnou zákazníka

Celý proces trvá přibližně 25 – 35 dní a nelze jej provádět zpětně.

V případě jakýchkoliv nejasností se neváhejte obrátit na naši zákaznickou linku +420 519 306 300 nebo na náš e-mail feelecoenergy@fosfa.cz.

Těší se na Vás tým Feel ecoenergy.