Nové připojení

1) DOKUMENTY

Pro nové připojení (montáž elektroměru) Vás prosíme o doložení následujících dokumentů:

  • podepsané Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s naší společností a podepsané Plné moci
  • aktuální revizní zprávy, která prokazuje, že odběrné místo je připraveno na montáž elektroměru
  • Smlouvy o připojení k distribuční soustavě v případě, že jste si ji s distribucí již sjednali
  • kopie dokladu o vztahu k nemovitosti (např. výpis z katastru nemovitostí, kupní smlouva, nájemní smlouva, doklad o dědictví)

 

2) SMLOUVA A REGISTRACE

Jak získáte naši Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny?

Nejprve si u nás vyberte jeden z nabízených produktů – e-TARIF, SMART, FIX19 nebo FIX20. Jejich podmínky naleznete vždy v ceníku konkrétního produktu. Všechny ceníky jsou k dispozici zde.

V případě nového připojení se prosím neregistrujte přes náš zákaznický portál MOJE FEEL ECOENERGY. Pouze si na našich stránkách v dokumentech ke stažení stáhněte formulář „Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny a formulář Plná moc.“ Vyplněné formuláře prosím vytiskněte, podepište a po jejich doložení zajistíme provedení montáže elektroměru.

 

3) ZASLÁNÍ DOKUMENTŮ

Veškeré dokumenty zašlete prosím čitelně naskenované v pdf souboru na náš e-mail

feelecoenergy@fosfa.cz

nebo poštou na naši adresu:

Fosfa a.s.

Feel ecoenergy

Hraniční 268/120

Břeclav – Poštorná

691 41

 

4) NOVÉ PŘIPOJENÍ

Jakmile od Vás obdržíme požadované dokumenty, sjednáme s distribucí termín montáže elektroměru, o kterém Vás budeme neprodleně informovat.

V případě jakýchkoliv nejasností se neváhejte obrátit na naši zákaznickou linku +420 519 306 300 nebo na náš e-mail feelecoenergy@fosfa.cz.

Těší se na Vás tým Feel ecoenergy.

powered by FOSFA

Fosfa a.s., Feel ecoenergy, Hraniční 268/120, 691 41 Břeclav – Poštorná