Distribuční soustavy zemní plyn

Provozovatelé distribučních soustav zemního plynu


Provozovatelé distribučních soustav zemního plynu s působností v ČR, se kterými má společnost Fosfa a.s. uzavřen smluvní vztah:


Název provozovatele:                                       Působnost provozovatele v ČR

E.ON Distribuce, a.s.                                           Jihočeský kraj a Pelhřimovsko

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.               Praha a části okresů Praha – západ a Praha – východ

GasNet, a.s.                                                          zbytek ČR

Informace pro zákazníky, kterým do jejich odběrného místa zabezpečuje distribuci zemního plynu provozovatel lokální distribuční soustavy:

Fosfa a.s. s účinností od 1. 3. 2017 neuzavírá nové smlouvy s provozovateli lokálních distribučních soustav zemního plynu. Informace platí pro požadavky zákazníků zaslané po 1. 3. 2017.  

powered by FOSFA

Fosfa a.s., Feel ecoenergy, Hraniční 268/120, 691 41 Břeclav – Poštorná